PHÒNG HỘI NGHỊ

Sự bình an tĩnh lặng của Hội An Riverside Resort & Spa có vị trí lý tưởng cho các cuộc họp kinh doanh, hội thảo và hội thảo điều hành. phòng họp hiện đại , rỗng rãi được trang bị đầy đủ các tiện nghi phục vụ cho các cuộc họp, gặp gỡ đối tác diễn ra thuận lợi và thành công