XE 4 CHỖ

Hiện đại, được trang bị tốt vận chuyển với các lái xe giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình của bạn tại Hội An Riverside Resort & Spa. Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự thuận tiện, an toàn và thư giãn.

CHUYẾN  XE 4 CHỖ  
(VND/WAY)
Sân bay Đà Nẵng , nhà ga  560,000
Hội An - Mỹ Sơn 1/2 ngày  1,100,000
Hội An- Bảo tàng Chăm , Ngũ Hành Sơn , biển Non Nước 1/2 ngày  1,100,000
Hội An - Mỹ Lai/Quảng Ngãi 2,500,000
Hội An - Huế (1 vòng) 1,800,000
Hội An -Huế (2 vòng) 2,600,000
Hội An - Bà Nà (1 vòng) 1,000,000
Hội An - Bà Nà (2 vòng) 1,900,000
Hotel - biển Cửa Đại (1 vòng)  55,000
Hotel - phố cổ Hội An  (1vòng) 70,000
Hotel - The Nam Hai resort (1vòng) 180,000
Hotel - Golf course (1 vòng) 300,000
Hotel- Làng rau Trà Quế  160,000
Hotel- Làng gốm Thanh Hà (2 vòng)
300,000 
XE 7 CHỖ

Hiện đại, được trang bị tốt vận chuyển với các lái xe giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình của bạn tại Hội An Riverside Resort & Spa. Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự thuận tiện, an toàn và thư giãn.

CHUYẾN XE 7 CHỖ  
(VND/WAY)
Sân bay Đà Nẵng, nhà ga  650,000
Hội An - Mỹ Sơn 1/2 ngày  1,300,000
Hội An - Bảo tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước 1/2 ngày  1,300,000
Hội An - Mỹ Lai/Quảng Ngãi 2,700,000
Hội An - Huế (1 vòng) 2,000,000
Hội An -Huế (2 vòng)  2,800,000
Hội An - Bà Nà (1 vòng) 1,100,000
Hội An - Bà Nà (2 vòng) 2,100,000
Hotel - biển Cửa Đại (1 vòng ) 60,000 
Hotel - phố cổ Hội An (1vòng) 80,000
Hotel - The Nam Hai resort (1vòng) 200,000
Hotel - Golf course (1vòng) 320,000
Hotel- Làng rau Trà Quế  180,000
Hotel- Làng gốm Thanh Hà (2 vòng)
180,000
XE 10 CHỖ

Hiện đại, được trang bị tốt vận chuyển với các lái xe giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình của bạn tại Hội An Riverside Resort & Spa. Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự thuận tiện, an toàn và thư giãn.

CHUYẾN  XE 10 CHỖ  
(VND/WAY)
Sân bay Đà Nẵng, nhà ga  700,000
Hội An - Mỹ Sơn 1/2 ngày  1,500,000
Hội An- Bảo Tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước 1/2 ngày 1,500,000
Hội An - Mỹ Lai/Quảng Ngãi 2,900,000
Hội An - Huế (1 vòng) 2,200,000
Hội An -Huế (2 vòng) 3,000,000
Hội An - Bà Nà (1 vòng) 1,200,000
Hội An - Bà Nà (2 vòng) 2,300,000
Hotel - biển Cửa Đại (1 vòng) 80,000 
Hotel - phố cổ Hội An (1 vòng ) 90,000
Hotel - The Nam Hai resort (1 vòng) 220,000
Hotel - Golf course (1 vòng) 340,000
Hotel- Làng rau Trà Quế  200,000
Hotel- Làng gốm Thanh Hà ( 2 vòng )
400,000 
XE 16 CHỖ

Hiện đại, được trang bị tốt vận chuyển với các lái xe giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình của bạn tại Hội An Riverside Resort & Spa. Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự thuận tiện, an toàn và thư giãn.

CHUYẾN XE 16 CHỖ 
(VND/WAY)
Sân bay Đà Nẵng , nhà ga  900,000
Hội An - Mỹ Sơn 1/2 ngày 1,800,000
Hội An- Bảo Tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn,biển Non Nước  1/2 ngày 1,800,000
Hội An - Mỹ Lai/Quảng Ngãi 3,400,000
Hội An - Huế (1 vòng) 2,500,000
Hội An -Huế (2 vòng) 3,600,000
Hội An - Bà Nà (1 vòng) 1,500,000
Hội An - Bà Nà (2 vòng) 2,800,000
Hotel - biển Cửa đại (1 vòng) 120,000 
Hotel - phố cổ Hội An (1 vòng) 140,000
Hotel - The Nam Hai resort (1 vòng ) 300,000
Hotel - Golf course (1 vòng) 400,000
Hotel- Làng rau Trà Quế 240,000
Hotel- Làng gốm Thanh Hà (2 vòng)
400,000 
XE 30 CHỖ

Hiện đại, được trang bị tốt vận chuyển với các lái xe giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cho cuộc hành trình của bạn tại Hội An Riverside Resort & Spa. Dịch vụ của chúng tôi sẽ mang lại cho bạn sự thuận tiện, an toàn và thư giãn.

CHUYẾN  XE 30 CHỖ 
(VND/WAY)
Sân bay ĐN hoặc nhà ga  1,500,000
Hội An - Mỹ Sơn (1/2 ngày) 2,200,000
Hội An- Bảo tàng Chàm, Ngũ Hành Sơn, biển Non Nước  1/2 ngày  2,200,000
Hội An - Mỹ Lai/Quảng Ngãi 4,000,000
Hội An - Huế (1 vòng) 3,000,000
Hội An -Huế (2 vòng) 4,500,000
Hội An - Bà Nà (1 vòng) 2,400,000
Hội An - Bà Nà (2 vòng) 3,500,000
Hotel - Biển Cửa Đại (1 vòng)  
Hotel - phố cổ Hội An (1vòng)
Hotel - The Nam Hai resort (1vòng)
Hotel - Golf course (1 vòng)
Hotel- Làng rau Trà Quế
Hotel- Làng gốm Thanh Hà (2 vòng)